Objecte social. CONSTRUCCIONS RAMON GUZMAN S.L. (d’ara endavant, ESPAI GUZMAN) és una empresa especialitzada en la construcció i reforma integral d’espais.

Identificació. En compliment amb el deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web www.espaiguzman.com:

Denominació: CONSTRUCCIONS RAMON GUZMAN S.L.

Domicili: c/ Anselm Clavé 16 – 08770 – Sant Sadurní d’Anoia

Telèfon: 626 663 406

Email: hola@espaiguzman.com

CIF: B61006284

Inscripció registral: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, llibre _____________________________, tomo 28907, foli 90, full B-139328, Inscripció _________.

Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a ESPAI GUZMAN i estan protegits per les Lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Està expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense comptar amb l’autorització expressa i per escrit d’ ESPAI GUZMAN.

L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part d’ESPAI GUZMAN excepte que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús. L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació sense reserves d’aquestes condicions d’ús que regulen el seu accés i utilització amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres serveis de construcció i reformes.

Està expressament prohibit l’ús dels continguts d’aquest lloc Web per a finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

ESPAI GUZMAN no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que se’n puguin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web como l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa, és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

L’usuari s’obliga a no fer servir la informació publicada a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ésser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

ESPAI GUZMAN es reserva el dret a modificar el contingut de la oferta dels seus serveis quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

ESPAI GUZMAN no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a aquest lloc Web, tot i que farà tots els esforços possibles per tal d’evitar-los.

Política de Protecció de Dades. En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU i DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, us informem que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb la finalitat de facilitar-li la informació que ens hagi sol.licitat sobre els nostres serveis i donar resposta a les consultes que ens hagi fet arribar.

Mitjançant l’enviament de correus electrònics, missatges de whatsapp, o de qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació enviada a ESPAI GUZMAN, l’interessat presta el seu consentiment de forma expressa, per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre els nostres projectes i serveis a través dels mitjans emprats en la seva comunicació amb ESPAI GUZMAN. Si vostè vol obtenir més informació sobre la Política de Privacitat de Whatsapp Inc. Pot consultar el següent enllaç www.whatsapp.com/legal.

En cap cas ESPAI GUZMAN farà servir les dades personals dels interessats per a finalitats diferents de les descrites anteriorment, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat. ESPAI GUZMAN es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació d’acord amb els requeriments establerts a l’anomenat Reglament.

Amb l’objectiu de mantenir-lo informat sobre els nostres projectes i serveis, les vostres dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de tres anys. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot sol·licitar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió, així com limitar-ne el seu tractament o directament oposar-s’hi o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes.

També us informem del dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas que considereu que en el tractament de les vostres dades no s’està respectant els vostres drets.

Identitat del responsable: Construccions Ramn Guzman, S.L .– c/ Anselm Clavé 16, 08770, Sant Sadurní d’Anoia.

Política de protecció de menors. Qui facilita les seves dades a través del correu electrònic o l’espai habilitat per fer comentaris d’aquesta pàgina web, n’accepta el seu tractament i declara formalment tenir més de 14 anys.

Està prohibit l’accés i l’ús d’aquesta pàgina per part de persones menors de 14 anys d’edat.

ESPAI GUZMAN recorda a les persones majors d’edat que tinguin menors al seu càrrec, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

També us informem que existeixen programes informàtics per limitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Xarxes socials. Al seguir el nostre perfil a les xarxes socials dóna el seu consentiment exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb la seva política de privacitat. També presta el seu consentiment exprés a ESPAI GUZMAN per al tractament de les seves dades contingudes al llistat d’amics i al fet que les notícies publicades sobre els serveis o projectes realitzats per ESPAI GUZMAN apareguin al seu mur.

Conforme al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, l’informem que les dades personals dels seguidors d’ESPAI GUZMAN a les xarxes socials, seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és ESPAI GUZMAN, amb la finalitat de mantenir-los informats a través de les xarxes socials sobre els serveis prestats i els treballs realitzats per ESPAI GUZMAN.

La seva petició per connectar, implica necessàriament, el seu consentiment per realitzar els tractaments assenyalats.

Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials esdevindran informació de caràcter públic, de manera que els usuaris hauran de posar especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. ESPAI GUZMAN no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades de les quals estiguin publicades o incloses en comentaris, podran sol.licitar a ESPAI GUZMAN la seva cancel.lació.

En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitar o oposar-se al tractament de les seves dades personals, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, adreçat a ESPAI GUZMAN. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Identitat del responsable: CONSTRUCCIONS RAMON GUZMAN, S.L. – c/ Anselm Clavé 16, 08770, Sant Sadurní d’Anoia.

Enllaços a d’altres Webs. Els enllaços (links) que pugui trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són gestionades ni controlades per ESPAI GUZMAN, per aquest motiu, ESPAI GUZMAN no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni aquests estan regulats pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional. El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es poguessin derivar com a conseqüència del que estableixen les presents disposicions, i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur concret, l’usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

×

Powered by WhatsApp Chat

×